Polecamy strony instytucji udzielających wsparcia finansowego na różną aktywność w ramach współpracy międzynarodowej.