Aktualności

Podsumowanie polsko-czeskiej współpracy przygranicznej 2007-2013

Instytut Spraw Publicznych przygotował Raport poświęcony polsko-czeskiej współpracy przygranicznej. Opiera się on przede wszystkim na wywiadach z osobami zaangażowanymi we współpracę polsko-czeską w rejonach przygranicznych – przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji. Respondentów zapytano między innymi o to, czy współpraca ta rzeczywiście zależy od funduszy unijnych, a także o główne przeszkody i zagrożenia z nią związane oraz o jej mocne strony. Pytano również o znaczenie różnic i podobieństw kulturowych, o trudności natury językowej i administracyjnej, o rolę infrastruktury transportowej. Przygotowany przez ISP materiał nie jest ewaluacją polsko-czeskiego programu operacyjnego współpracy przygranicznej, ale próbą szerszego zidentyfikowania głównych problemów w rozwoju współpracy polsko-czeskiej.

 Plik w pdf: Raport_ISP_współpraca polsko-czeska

Act4T – publikacja/publication/Veröffentlichung

Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa / Twinning cooperation as a tool for active citizenship / Die partnerschaftliche Zusammenarbeit als Werkzeug einer aktiven Bürgerschaft /  Le jumelage – outil d’une citoyenneté active (Act4T)

Rok 2013 został przez Komisję Europejska ogłoszony Europejskim Rokiem Obywatelstwa. Związek Miast Polskich od wielu lat popularyzuje w Polsce ideę współpracy miast partnerskich, dlatego wiążąc tę aktywność z priorytetami Unii Europejskiej zrealizowaliśmy projekt pt. Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa (Act4T).
Oddajemy w Państwa ręce krótką publikację, w której zebraliśmy główne wnioski i niektóre przykłady prezentowane podczas konferencji.

The European Commission has proclaimed 2013 the European Year of Citizens. The Association of Polish Cities has for years promoted the idea of town twinning in Poland. Therefore, we combined our twinning activity with the priorities of the European Union and carried out a project called Twinning cooperation as a tool for active citizenship (Act4T). This brief publication has been prepared to share our main conclusions and some examples presented during the conferences.

Das Jahr 2013 wurde von der Europäischen Kommission zum „Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger“ erklärt. Der Polnische Städtebund popularisiert seit Jahren die Idee der Zusammenarbeit zwischen Partnerstädten, deswegen realisierten wir in Verbindung mit diesen Aktivitäten und den Prioritäten der Europäischen Union das Projekt „Die partnerschaftliche Zusammenarbeit als Werkzeug einer aktiven Bürgerschaft” (Act4T). In Ihre Hände übergeben wir hiermit eine kurze Veröffentlichung mit wesentlichen Schlussfolgerungen und einigen Praxisbeispielen, die wir während beider Konferenzen sammelten.

L’an 2013 a été proclamé Année européenne de la citoyenneté par la Commission Européenne. Depuis déjà bien longtemps, l’Association des villes polonaises vulgarise en Pologne l’idée de la coopération entre les villes jumelées. C’est pourquoi, en faisant un lien entre cette activité et les priorités de l’Union Européenne, nous avons réalisé le projet intitulé Le jumelage – outil d’une citoyenneté active (Act4T). Nous avons le plaisir de vous remettre cette publication succinte qui réunit les principales conclusions et quelques uns des exemples présentés à l’occasion des deux conférences. Czytaj całość

ZMP zakończył projekt „Samorządy lokalne a Unia Europejska”

Związek Miast Polskich, we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP zakończył realizację projektu „Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji”.

Składający się z trzech komponentów projekt obejmował ogólnopolskie badanie dedykowane podsumowaniu 10-lecia obecności Polski w UE, adresowaną do wszystkich samorządów lokalnych konferencję oraz stworzenie kalendarza obchodów 10-lecia członkostwa Czytaj całość

Obchody 10-lecia w UE w miastach

„Gra w unijne”

planowane obchody 10-lecia Polski w Unii Europejskiej w miastach

 O plany związane z obchodami 10-tej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej zapytano 304 miasta członkowskie Związku Miast Polskich. Odpowiedzi odesłało 61 miast, co stanowi ok. 20% zapytanych. W tej grupie 40 miast planuje wydarzenia dedykowane obchodom 10-tej rocznicy członkostwa w UE, w 4 miastach nie podjęto jeszcze decyzji, a w 17 nie są planowane żadne wydarzenia związane z 10-leciem. Czytaj całość

Unia daje czy zabiera? – Raport ISP

Podczas odbywającej się 14 listopada br. konferencji „Samorządy a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji” zaprezentowano wyniki zrealizowanych na zlecenie Związku Miast Polskich badań, ukazujących bilans prawie 10-lecia Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządów.
W załączniku przedstawiamy raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych.