Rola samorządów w polityce zagranicznej RP

Projekt „Rola samorządów w polityce zagranicznej RP” realizowany był od połowy września do połowy grudnia 2012r.

Związek Miast Polskich otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012.

Głównym celem projektu był rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej samorządowego wymiaru, obejmował trzy komponenty.

Projekt rozpoczęło badanie ankietowe, które miało przynieść odpowiedź na pytanie na ile założenia polskiej polityki zagranicznej przyjęte na szczeblu rządowym, znajdują odzwierciedlenie w pracy samorządów. Pytano także o bariery oraz potrzebne samorządom wsparcie oraz o opinię, z jakimi krajami i w obszarze jakiej tematyki samorządy chcą współpracować.

5-6 grudnia 2012 odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Rola samorządów w polityce zagranicznej RP”. Była ona okazją do przedstawienia założeń polskiej polityki zagranicznej – jej kontekstu lokalnego i regionalnego oraz prezentacji wyników badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych. Wśród tematów znalazły się również uwarunkowania prawne współpracy zagranicznej polskich samorządów, a także możliwości i znaczenie wsparcia finansowego dla rozwijania współpracy zagranicznej. Pokazano także zaangażowanie polskich samorządów w prace organizacji międzynarodowych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów, eksperci Instytutu Spraw Publicznych, przedstawiciele MSZ, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Konferencja zakończyła się przyjęciem Deklaracji, która wraz z opracowanymi wynikami badania została przekazana do organów odpowiedzialnych za kreowanie polskiej polityki zagranicznej (szczebel rządowy, Parlament).

Elementem projektu stanowiła także ta strona internetowa upowszechniająca projekt i jego rezultaty (www.polityka-zagraniczna-samorzad.info). Docelowo Związek Miast Polskich planuje przekształcenie tej witryny w narzędzie informacyjne, platformę wymiany doświadczeń, czy poszukiwania partnerów do realizacji projektów. Strona współtworzona jest przez Związek Miast Polskich i Instytut Spraw Publicznych, w promocji strony uczestniczą także Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.