„Gra w unijne”

planowane obchody 10-lecia Polski w Unii Europejskiej w miastach

 O plany związane z obchodami 10-tej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej zapytano 304 miasta członkowskie Związku Miast Polskich. Odpowiedzi odesłało 61 miast, co stanowi ok. 20% zapytanych. W tej grupie 40 miast planuje wydarzenia dedykowane obchodom 10-tej rocznicy członkostwa w UE, w 4 miastach nie podjęto jeszcze decyzji, a w 17 nie są planowane żadne wydarzenia związane z 10-leciem. W wielu miastach imprezy związane z jubileuszem członkostwa nie odbędą się dokładnie 1 maja, ale wplecione zostaną w obchody dni miasta lub inne odbywające się w miastach przedsięwzięcia. Często wymienianym partnerem w organizacji obchodów są instytucje oświatowe, placówki kultury, biblioteki, niejednokrotnie Uniwersytety Trzeciego Wieku. W większości miast organizatorzy zamierzają zaangażować mieszkańców w świętowanie, poprzez organizację imprez masowych, gier miejskich, otwartych dla mieszkańców konkursów. Celem wielu zaplanowanych przedsięwzięć jest upowszechnienie informacji o tym, jak dane miasto zmieniło się dzięki członkostwu Polski w UE i możliwości korzystania ze środków unijnych.

 Jubileusz 10_w UE_w miastach