Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Projekt ze wsparciem finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 W kolejnej edycji „Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” Związek Miast Polskich otrzymał dotację Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, na realizację projektu „Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP), Związkiem Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Gazetą Samorządu i Administracji (GSiA), Serwisem Samorządowym PAP, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM). Honorowy patronat nad projektem objęła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Zaplanowane w ramach projektu działania koncentrują się będą na przypadającym w 2014 r. jubileuszu 10-lecia członkostwa Polski w UE oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego. Celem projektu jest nie tylko dokonanie bilansu, ale także przekazanie doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej innym krajom, w tym przechodzącym proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto jeden z komponentów zaadresowany zostanie do młodzieży, co rozszerzy grupę odbiorców o młodych obywateli.

Jednym z elementów będzie przygotowanie specjalnego numeru „Samorządu Miejskiego”, poświęconego relacjom z wydarzeń obchodów jubileuszu 10-lecia członkostwa Polski w UE, w miastach polskich. Opracowany zostanie w oparciu o „Kalendarz obchodów 10-lecia akcesji w miastach członkowskich ZMP”, przygotowany w 2013 r. w ramach realizacji projektu „Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji”, realizowanego ze wsparciem MSZ. Zaplanowane przez miasta wydarzenia mają w dużej mierze na celu, pokazanie jak przystąpienie do UE zmieniło jakość życia społeczności lokalnej. W numerze poruszony zostanie także temat wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego z komentarzami, mapą wyników.

Zaplanowano także międzynarodową debatę „10 lat po największym rozszerzeniu UE – perspektywa lokalna i regionalna”, która odbędzie się podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), w Łodzi, 23 i 24 czerwca 2014 r. Celem debaty będzie ukazanie 10-lat członkostwa Polski w UE oraz jego wpływu na pozycję Polski na arenie międzynarodowej, a także, z uwagi na udział przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich, próba dokonania bilansu największego rozszerzenia. Obecność reprezentantów krajów aspirujących i przechodzących proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego (m.in. Ukraina, Turcja, Mołdawia, kraje Bałkanów Zachodnich, Gruzja), będzie okazją do transferu doświadczeń. Do udziału w debacie oprócz członków Komitetu Politycznego CEMR zaproszeni zostaną przedstawiciele polskich samorządów. Partnerem w przygotowaniu debaty będzie Związek Powiatów Polskich, który podobnie jak ZMP jest członkiem CEMR.

Kolejne działanie zaadresowane zostało do młodych mieszkańców polskich miast i gmin. Adresatami ogólnopolskiego konkursu na materiał prasowy „Młodzież o członkostwie Polski w Unii Europejskiej”, są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwycięskie prace wyłonione przez jury zostaną opublikowane w formie dodatku do Gazety Samorządu i Administracji oraz w Serwisie Samorządowym PAP i wydaniu internetowym Samorządu Miejskiego.